Metsamaterjalide ostuhinnad

Ümarmaterjali ostuhinnad (eurodes) - 08.03.2022

Sortiment 2,4 3,0 3,6 4,2 4,5 4,8 5,1 6,0
OKASPUU PALGID (toores kvaliteetne materjal ladva diameetr alates 16 cm) - koef.0,6 - - - - 70 70 70 75
OKASPUU PALGID (metsakuiv ja sorditu, ladva diameeter alates 16 cm) - koef.0,6  - 45 47 60 60 70 70 70
HAAVA,- LEPA,- KASEPALGID ( ladva diameeter alates 16 cm) - koef. 0,6 - 55 55 - - - - -
OKASPUU JA LEHTPUU PAKK (puuliigid segamini, ladva diameeter alates 12cm) - koef.0,6 47 47 - - - - - -
OKASKÜTTEPUU - koef.0,6 - 40 - - - - - -
LEHTKÜTTEPUU - koef. 0,56-0,58 - 40 - - - - - -

Märkused:

Täiendav ja täpseim info materjali ostu- ja tasustamistingimuste kohta tel. 5030452 (Vallo); 5105565 (Jüri)