Metsamaterjalide ostuhinnad

Ümarmaterjali ostuhinnad (eurodes) - 01.11.2022

Sortiment 2,4 3,0 3,6 4,2 4,5 4,8 5,1 6,0
OKASPUU PALGID (toores kvaliteetne materjal ladva diameetr alates 16 cm) - koef.0,64 - - - - 120 120 120 120
OKASPUU PALGID (metsakuiv ja sorditu, ladva diameeter alates 16 cm) - koef.0,62 85 85 90 90 90 90 100 100
HAAVA,- LEPA,- KASEPALGID ( ladva diameeter alates 16 cm) - koef. 0,6 - 85 85 - - - - -
OKASPUU JA LEHTPUU PAKK (puuliigid segamini, ladva diameeter alates 12cm) - koef.0,6 80 80 - - - - - -
OKASKÜTTEPUU - koef.0,6 - - - - - - - -
LEHTKÜTTEPUU - koef. 0,56-0,58 - - - - - - - -

Märkused:

Täiendav ja täpseim info materjali ostu- ja tasustamistingimuste kohta tel. 5030452 (Vallo); 5105565 (Jüri)